Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i wychowawców

Opublikowano w 24 października 2017 przez admin

Stowarzyszenie Pomocy „Iskierka” nabór na warsztaty „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 7 listopada 2017 roku. Zachęcamy do zgłaszania się!

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”
Serdecznie zapraszamy na warsztaty psychoedukacyjne rodziców, nauczycieli, wychowawców, którzy pragną budować coraz lepszy kontakt z dziećmi, wspierać je w rozwoju psychicznym i społecznym, pomagać w rozwiązywaniu problemów w relacjach z innymi ludźmi.
Warsztaty są częścią sprawdzonego programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” promowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.

Dzięki udziałowi w warsztatach:
• zwiększysz świadomości wpływu różnych postaw wychowawczych na rozwój dziecka
• nauczysz się konsekwentnego stawiania wymagań
• pogłębisz samoświadomość i refleksję na temat stosowanych metod wychowawczych
• w przyjemnej i bezpiecznej atmosferze nabędziesz nowe umiejętności wychowawcze

Tematyka warsztatów:
1. Spotkanie wstępne: Sprawy organizacyjne, integracja. Przedstawienie ogólnej idei warsztatów. Ćwiczenia wprowadzające. Co zrobić, by dziecko czuło się wysłuchane.
2. Granice. Konieczność stawiania zakazów i nakazów w procesie wychowawczym. Zdrowe granice w relacjach z innymi. Rodzic asertywny.
3. Uczucia. Pojęcia i definicje. Właściwości uczuć. Jak sobie z nimi radzić, jak je wykorzystywać.
4. Uczucia. Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z trudnymi uczuciami.
5. Zachęcanie do współpracy. Jak sprawić, by dziecko robiło to, co chcę, by robiło.
6. Karanie. Które kary uczą i wychowują, a które ranią i pozostawiają urazy emocjonalne. Karać czy nie karać.
7. Rozwiązywanie problemów i konfliktów.
8. Zachęcanie do samodzielności.
9. Pochwały. Jak pochwały wpływają na zachowanie i obraz samego siebie.
10. Role w rodzinie. Szkodliwy wpływ wpisania w rolę. Jak pomóc dziecku uwolnić się od grania ról. Podsumowanie.

Uwaga! Termin rozpoczęcia spotkań: 7 listopada 2017r.
Zajęcia będą odbywać się we wtorki, w godzinach 17:00-20:00, przez dziesięć kolejnych tygodni w Stowarzyszeniu Pomocy „ISKIERKA” przy placu Św. Macieja 5 we Wrocławiu.
Udział w zajęciach jest bezpłatny.
Zgłoszenia przyjmujemy na podstawie przesłanego formularza: https://goo.gl/forms/JnVYnFNysaWYT4vT2 do dnia 6.11.2017r.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do udziału.Powrót do Aktualności →