Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Ważne informacje dla organizacji korzystających ze wsparcia Centrum Sektor 3!

Opublikowano w 20 stycznia 2016 przez admin

Uprzejmie informujemy, że dnia 31.12.2015 wygasły wszystkie porozumienia na świadczenie usług w ramach Centrum Sektor3.

Aby korzystać z jakichkolwiek usług w latach 2016-2018 należy zapoznać się z regulaminem i podpisać nowe porozumienie (dostępne na www.sektor3.wroclaw.pl w zakładce „do pobrania – regulamin i inne dokumenty”).

ODBIÓR POCZTY – UWAGA
Przesyłki pocztowe dla organizacji, które nie podpiszą porozumienia (a poprzednio korzystały z adresu Centrum Sektor3),przestaną być przez nas przyjmowane z dniem 31.01.2016.

ADRES SIEDZIBY – UWAGA
Organizacje, które korzystały z adresu siedziby a nie podpiszą nowego porozumienia, utracą prawo do wykazywania tego adresu w KRS. Centrum Sektor3 od 1.02.2016 powiadomi KRS o utracie naszego porozumienia na użyczenie adresu siedziby dla takich organizacji. Organizacje które chciałyby korzystać (kontynuować) z adresu siedziby i korespondencji powinny zapoznać się z regulaminem i popisać nowe porozumienie.Powrót do Aktualności →