Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

WBO 2016

Opublikowano w 20 stycznia 2016 przez admin

Przypominamy, że od 4 stycznia do 2 marca 2016 możemy składać projekty do WBO2016. W tym roku do podziału jest 25 mln PLN. Od 11 stycznia rozpoczynamy, w każdym rejonie, spotkania informacyjne dla mieszkańców.

W tym roku zmieniają się zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Nowe zasady WBO2016 różnią się nieco od tego, do czego przyzwyczaili się od trzech lat mieszkańcy. Wrocław został podzielony na 14 rejonów, a do każdego z nich przypisano taką samą kwotę – 1,5 mln PLN.

W ramach każdego rejonu, skupiającego kilka osiedli, mieszkańcy mogą zgłaszać projekty małe i duże. Na projekty rejonowe przeznaczamy w sumie 21 mln PLN. Projekty rejonowe mają określone kwoty maksymalne – projekty małe do 250 tys. PLN i projekty duże do 750 tys. PLN. Projekt rejonowy to taki, który służy lokalnej społeczności jednego lub kilku osiedli, znajdujących się w jednym rejonie.

Dodatkowo do WBO2016 można zgłaszać projekty ogólnomiejskie. Mamy na nie zarezerwowane 4 mln PLN a maksymalna wartość projektu ogólno miejskiego nie może przekroczyć 1 mln PLN. Projekty ogólnomiejskie to takie, które realizowane będą na przynajmniej dwóch rejonach, albo takie, których charakter będzie ponad lokalny. O tym, czy projekt jest rejonowy czy ogólnomiejski, decydują sami liderzy.

Łączna kwota przeznaczona na realizacje projektów zgłoszonych przez wrocławian to 25 mln PLN.Powrót do Aktualności →