Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Weekend z Edytą Stein

Opublikowano w 7 października 2014 przez admin

Fundacja Dom Pokoju zaprasza do udziału w pierwszym spotkaniu z cyklu „Diakonia we Wrocławiu” realizowanym w ramach „Bonhoeffer, Jacob, Stein, Staritz. Spotka z czterema przedwojennymi wrocławskimi teologami”.

Data: 12 października 2014
Godzina: 18.00
Miejsce: Dom Edyty Stein, ul. Nowowiejska 38, Wrocław

Podczas cyklu „Diakonia we Wrocławiu” chcemy rozmawiać o znaczeniu diakoni – posługi drugiemu człowiekowi.

Pierwsze spotkanie w Domu Edyty Stein będzie wprowadzeniem w cykl warsztatów, które zrealizujemy w miejscach związanych z pracą socjalną, diakonią, caritas we Wrocławiu – istniejących przy wspólnotach wyznaniowych oraz niezależnie od nich.
Badając znaczenie pracy diakonalnej, oferowanej przez zorganizowane instytucje we Wrocławiu zaprosiliśmy do udziału osoby związane z tą działalnością. Chcemy wspólnie z nimi czytać teksty Bonhoeffera, Jacoba, Stein i Staritz, poszukując w nich inspiracji do odpowiedzi na pytania jak np.:

Dlaczego wykonujemy tę pracę?
Co według nas znaczy diakonia, caritas lub praca socjalna i na czym to działanie polega?

Czy diakonia ma miejsce tylko w parafiach chrześcijańskich? Czy istnieje coś takiego we wspólnotach islamskich i żydowskich?
Czy np. praca w szpitalu katolickim lub protestanckim różni się od pracy w szpitalu państwowym?

Czy edukacja, praca w szkołach też jest pracą diakonalną lub socjalną?
Pierwsze spotkanie odbędzie się w ramach corocznie organizowanego „Weekendu z Edytą Stein”. Będzie miało charakter otwartej dyskusji dotyczącej znaczenia diakoni / caritas we współczesnym społeczeństwie. Będziemy czytać teksty teologów, poddawać je refleksji, dzielić się doświadczeniami, dyskutować…

Kolejne spotkania mamy zamiar organizować razem z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem Ostoja, Ekumeniczną Stacji Opieki oraz Fundacją Dom Pokoju.
Zapraszamy wszystkich od których ta praca zależy!

Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/pages/Religia-Kultura-EdukacjaPowrót do Aktualności →