Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wrocław potrzebuje kompleksowego planu antysmogowego!

Opublikowano w 20 kwietnia 2016 przez admin

Towarzystwo Benderowskie i Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia złożyły wniosek o kompleksowym program walki z zanieczyszczeniami w śródmieściu Wrocławia. Wniosek popierają także: Dolnośląski Alarm Smogowy,

.

Pyły zawieszone, dwutlenek azotu czy benzo(a)piren – to trucizny, które krążą w powietrzu i powoli zabijają (a co najmniej bardzo zwiększają ryzyko poważnego pogorszenia stanu zdrowia) mieszkańców Wrocławia. Dane wskazują, że rocznie z uwagi na choroby związane z zanieczyszczeniami powietrza umiera nawet ponad 500 mieszkańców naszego miasta.

Pewne jest, że bez zdecydowanych działań władz miasta z problemem smogu będziemy się borykać co roku, szczególnie w sezonie grzewczym. Dlatego przedstawiliśmy prezydentowi Rafałowi Dutkiewiczowi konkretne propozycje przeciwsmogowe, które powinny trafić do miejskiego zestawu narzędzi służących do walki z trucizną w naszym powietrzu.

Bardzo ważnym elementem polityki antysmogowej powinien być program wymiany pieców z węglowych na te bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Program ten powinien wyjść poza ramy realizowanego już projektu Kawka. Warto ubiegać się o pozyskanie finansowania dla tego celu ze środków UE. Ale naszym zdaniem, nawet gdy wyczerpią się możliwości finansowania zewnętrznego, Wrocław powinien nadal zdecydowanie przeciwdziałać zanieczyszczeniom.

Uważamy, że zamożne miasto, jakim jest Wrocław, stać na zapewnienie zdrowia swoim mieszkańcom. Niezbędne jest też przejęcie przez gminę roli doradczej dla wspólnot i zarządców.

Proponowany przez nas program powinien zostać wdrożony w ścisłym centrum Wrocławia – chodzi o Stare Miasto, Nadodrze, Ołbin, Przedmieście Piaskowe, Przedmieście Oławskie oraz Przedmieście Świdnickie (mapka – w załączeniu).

Zaproponowany przez nas plan antysmogowy składa się z trzech kluczowych elementów:

– uchwały antysmogowej, wprowadzającej całkowity zakaz palenia węglem/drewnem w centrum, np. od 2022 r.,

– program dopłat do wymiany pieców na ekologiczne źródła ciepła, który uwzględni wszystkie wnioski, które trafią do urzędu,

– program wsparcia socjalnego dla najuboższych, którzy mogliby stracić na wymianie źródeł ciepła.

Wrocław potrzebuje też rozbudowy systemu komunikacji miejskiej, zwłaszcza sieci tramwajowej – tak, aby zredukować liczbę aut na ulicach miasta. Nadmierny ruch samochodowy to bowiem kolejna ważna przyczyna powstawania smogu.

Apelujemy też o powołanie okrągłego stołu, którego częścią byliby politycy, urzędnicy, ekolodzy, społecznicy, a także zwykli obywatele, zatroskani problemem zanieczyszczeń w swoim mieście. To gremium powinno zająć się doradzaniem i wypracowaniem kompromisowych, ale skutecznych rozwiązań w walce ze smogiem.

Kontakt:

Aleksandra Zienkiewicz (TB/TUMW), 604-413-170

Krzysztof Smolnicki (DAS), 601-205-658Powrót do Aktualności →