Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wrocławscy wolontariusze na start! Ruszają konkursy „Ośmiu Wspaniałych” oraz „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”

Opublikowano w 18 stycznia 2019 przez admin

Pomagają osobom starszym, niepełnosprawnym i potrzebującym wsparcia, dzielą się swoimi umiejętnościami w ramach wolontariatu pracowniczego, samodzielnie inicjują akcje w odpowiedzi na potrzeby społeczności lokalnych. Wrocławscy wolontariusze. Aby ich wyróżnić, Miasto Wrocław organizuje co roku aż dwa konkursy. Warto się pospieszyć, bo termin zgłoszeń upływa 31 stycznia.

„Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” to konkurs kierowany do wolontariuszy działających na rzecz organizacji pozarządowych, instytucji czy społeczności lokalnych. Konkurs ma szeroką, otwartą formułę – zgłoszenia wolontariusza lub grupy może dokonać każdy: nie tylko fundacje czy stowarzyszenia, ale również osoby prywatne bądź grupy nieformalne.

W konkursie „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” mogą brać udział wolontariusze działający na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców, którzy ukończyli 18 lat. Zgłoszenia przyjmowane są w kategorii indywidualnej oraz grupowej, która obejmuje działania grupy wolontariuszy składającej się z min. 3 osób. Nowością w tym roku jest też kategoria „wolontariat rodzinny”, w której nominować można pary i grupy osób związane rodzinnie (w tym wypadku nie obowiązuje ograniczenie wiekowe, w konkursie mogą brać udział także dzieci i młodzież). Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, które organizuje konkurs „WOW”, czeka na zgłoszenia do 31 stycznia 2019 r.

Z kolei konkurs „Ośmiu Wspaniałych Wrocławia” jest kierowany do uczniów wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest wyróżnienie tych spośród nich, którzy angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym. Kandydatów (indywidualnych lub grupy) zgłaszać mogą szkoły, organizacje pozarządowe i instytucje. Termin zgłoszeń również upływa 31 stycznia 2019 r.

W lutym jury złożone z przedstawicieli wrocławskich instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz nauczycieli przeprowadzi rozmowy z kandydatami, a 19 marca, podczas uroczystej Gali Wrocławskich Wolontariuszy, odbędzie się wręczenie statuetek wyróżnionym osobom i grupom. Gala będzie także okazją do spotkania wszystkich nominowanych, opiekunów i koordynatorów wolontariatu oraz osób zaangażowanych w wolontariat we Wrocławiu.

Szczegóły na: wolontariat.wroclaw.pl oraz faceboook.com/MiejskieCentrumWolontariatu

Regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej wolontariat.wroclaw.pl.

Konkursy są organizowane przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego – jednostkę organizacyjną Gminy Wrocław.Powrót do Aktualności →