Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wrocławski klub Firlej ogłasza konkurs „Liczy się pomysł”

Opublikowano w 20 stycznia 2016 przez admin

Wrocławski klub Firlej ogłasza konkurs „Liczy się pomysł” przeznaczony dla wszystkich, którzy pragną działać w obszarze kultury. W jego ramach można otrzymać jednorazowy grant oraz pomoc przy organizacji swojego własnego wydarzenia.
Grant w wysokości 2000 zł zostanie przyznany jednemu wybranemu przez jury projektowi. Zgłoszenia należy wysyłać na adres konkurs@firlej.wroc.pl. O przyznanie dotacji mogą występować zarówno osoby indywidualne, jak i zawodowi animatorzy kultury, grupy nieformalne czy organizacje pozarządowe. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej wydarzenia o charakterze kulturalnym, kulturalno-edukacyjnym, kulturalno-społecznym lub artystycznym. Mogą to być np. koncerty, przedstawienia teatralne, różnego rodzaju warsztaty czy wystawy.
***
– Firlej po raz kolejny chce pokazać, że nowoczesna, przyjazna instytucja kultury to instytucja otwarta na ludzi, ich potrzeby i pomysły – komentuje dyrektor ODA Firlej, Robert Chmielewski i dodaje – Konkurs „Liczy się pomysł” ma zachęcić Wrocławian do podjęcia inicjatywy, wyzwolić ich twórczą energię. Zapraszamy do siebie wszystkich, którzy mają głowy pełne pomysłów i chcą je zrealizować.
***
Propozycje projektów należy przesyłać do 18 lutego, a wyniki ogłoszone będą do 21 lutego. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres konkurs@firlej.wroc.pl.
Powodzenia!Powrót do Aktualności →