Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wrocławski Punkt Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych

Opublikowano w 28 sierpnia 2014 przez admin

Informujemy, że od 1 sierpnia we Wrocławiu działa Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych, prowadzony przez Fundację Promyk Słońca w ramach zadania publicznego zleconego przez Gminę Wrocław.

Do punktu zapraszamy osoby niepełnosprawne i członków ich najbliższego otoczenia. Można tam otrzymać m.in. broszury i ulotki o działaniach podejmowanych na terenie miasta Wrocławia na rzecz osób niepełnosprawnych, informacje o uprawnieniach, działalności instytucji i organizacji zajmujących się wspieraniem osób niepełnosprawnych i pomoc w wypełnianiu formularzy wniosków dot. świadczeń,. Dla osób, które potrzebują specjalistycznych porad, zostały uruchomione dyżury ekspertów z zakresu psychologii, edukacji, prawa i ekonomii. Wszelkie informacje i porady udzielane są bezpłatnie.

 
Punkt informacyjny znajduje się we Wrocławiu, przy ul. Psie Budy 14/15 lok. 1a, (wejście od ul. Kazimierza Wielkiego). Jest otwarty w dni powszednie od 10.00 do 18.00.

Kontakt: poradnictwo@promykslonca.pl, tel. 695 695 634.

 
Organizacje i instytucje, które chciałyby, żeby ich działania na rzecz osób niepełnosprawnych były rozpowszechniane przez pracowników Punktu, proszone są o kontakt.   Powrót do Aktualności →