Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Bezpłatne zajęcia artystyczne

Opublikowano w 3 lipca 2013 przez admin

Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka zaprasza dzieci z rodzin wielodzietnych na cykl bezpłatnych zajęć artystycznych. Warsztaty będą się odbywać w okresie od 15 do 26 lipca, w trakcie których uczestnicy przygotują spektakl teatralny oraz niepowtarzalne prace plastyczne.

Warsztaty teatralno – plastyczne: 15-26.07 oraz 5-9 sierpnia godz. 11.00-13.00

Dzieci w wieku 7-13 lat pochodzące z rodzin wielodzietnych (3+), których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1600 zł brutto.
Miejsce: Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka, ul. Kuźnicza 29a, Wrocław

Zapisy: biuro WCTD, ul. Kuźnicza 29a lub (71) 341 80 02, 608 432 224  lub k.augustyniak@wctd.wroclaw.pl

 

Projekt skierowany jest do dzieci z rodzin wielodzietnych.. Miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć 1600 zł brutto (dzieci spełniające kryterium dochodowe przyjmowane są w pierwszej kolejności, w przypadku wolnych miejsc na warsztaty przyjmowane będą dzieci z rodzin, które przekraczają maksymalny dochód).

Do udziału zapraszamy dzieci w wieku szkolnym (7-13 lat). Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie, maksymalnie 15-osobowe grupy wiekowe (klasy I-III oraz IV-VI) Warsztaty będą się odbywać we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka.

Na warsztatach będziemy spotykać się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-13.00 w siedzibie Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka przy ulicy Kuźniczej 29a.

Uczestnictwo w warsztatach teatralnych ma nieść za sobą nie tylko rozwijanie umiejętności aktorskich. Chcemy by dzieci doświadczyły „zanurzenia” w twórczość, rozbudziły swoją wyobraźnię. Młodzi ludzie, którzy angażują się w formy teatralne, stają się bardziej śmiali, otwarci i swobodni w kontaktach z ludźmi, są pełni pomysłów i inicjatywy, co znacznie wzmacnia ich poczucie własnej wartości. Wspólna praca nad spektaklem prowadzi do zacieśnienia więzi koleżeńskich i rodzinnych, jednocześnie rozwijając poczucie odpowiedzialności za siebie i grupę. Nie można też zapomnieć, że uczestnictwo w warsztatach teatralnych to również zabawa, która dostarcza wielu radosnych przeżyć emocjonalnych i estetycznych.

Oprócz warsztatów teatralnych dzieci będą uczestniczyć również w warsztatach plastycznych, które pozwolą dzieciom rozwinąć własną wyobraźnię i pomysłowość.
Chętnych do wzięcia udziału w naszym projekcie zapraszamy do biura Wrocławskiego Centrum Twórczości Dziecka przy ulicy Kuźniczej 29a (drugie piętro), na warsztaty można zapisać się również internetowo www.wctd.wroclaw.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo również pod nr tel. (71)341 80 02, 608 432 224 lub mailowo: a.zasada@wctd.wroclaw.pl

Projekt jest dofinansowany ze środków Gminy Wrocław  www.wroclaw.plPowrót do Aktualności →