Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

„Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”

Opublikowano w 24 stycznia 2018 przez admin

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zachęca do udziału w pierwszej edycji konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”.

Celem konkursu jest promowanie wolontariatu w naszym mieście. Organizatorzy
chcą w szczególny sposób wyróżnić osoby, które dobrowolnie i bezpłatnie podejmują działania pomocowe na rzecz innych osób potrzebujących wsparcia, angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym, dzielą się swoimi umiejętnościami, włączając się w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje oraz pracodawców.

Kandydatami do konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” mogą zostać wolontariusze działający na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców, które ukończyły 18 lat. Nominować ich mogą wrocławskie instytucje, organizacje pozarządowe, pracodawcy oraz osoby indywidualne. Dla młodzieży szkolnej przeznaczony jest konkurs „Ośmiu Wspaniałych”. Nominacje mogą składać placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe.

Gala, podczas której zostaną zaprezentowane zgłaszane osoby, odbędzie się w dniu 19 marca o godz. 12.00, we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 9 lutego 2018r.                                                  Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej www.wolontariat.wroclaw.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Centrum Wolontariatu: centrum@wolontariat.wroc.pl tel. (71) 77 24 966.Powrót do Aktualności →