Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wrocławskie Spotkania z Pantomimą, Mimem i Teatrem Ruchu Wrocław 2016 „MIMEZIS”

Opublikowano w 6 czerwca 2016 przez admin

W ramach Spotkań planowany jest przegląd krótkich form teatralnych, otwarte warsztaty z pantomimy i pracy z ciałem oraz panel dyskusyjny.

„Mimezis” odbędzie się 18 czerwca 2016r. w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu przy ul. Niemcewicza 2, gdzie od kilku lat z powodzeniem prowadzona jest specjalizacja pantomimiczna. Jest to przegląd zainicjowany przez młodzież, nastawiony na spotkanie, wymianę doświadczeń i prezentację dorobku artystycznego amatorskich grup teatralnych związanych z pantomimą, mimem i teatrem ruchu. Jego celem jest integracja i wymiana doświadczeń młodzieżowego środowiska, skupiającego pasjonatów pantomimy, mimu oraz teatru ruchu a także promocja młodzieżowej twórczości artystycznej w zakresie pantomimy i pokrewnych jej form teatralnych.

Wstęp jest bezpłatny.
Więcej informacji: Wrocławskie Spotkania z Pantomimą, Mimem i Teatrem Ruchu Wrocław 2016

 Powrót do Aktualności →