Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wrocławskie Standardy Dostępności Kultury I Wydarzeń

Opublikowano w 7 lipca 2021 przez admin

Partnerem miasta w tym działaniu jest Fundacja Katarynka, która inicjowała i wspólnie z ekspertami stworzyła standardy.  Dokument był konsultowany zarówno z instytucjami i wydziałem kultury, jak i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk przyjął zarządzeniem Wrocławskie Standardy Kultury i Wydarzeń Miejskich. Jak wskazuje Fundacja Katarynka, partner miasta w tym działaniu – to wyraz woli, aby wydarzenia i oferta kulturalna była dostępna dla wszystkich mieszkańców – bez względu na niepełnosprawność, czy wiek.

Dokument był konsultowany zarówno z instytucjami i wydziałem kultury, jak i środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Katarynka inicjowała i wspólnie z ekspertami stworzyła omawiane standardy.

Standardy to kierunkowskaz, który pomoże instytucjom kultury i jednostkom urzędu przygotowywać wydarzenia z myślą o różnych potrzebach uczestników. Jednocześnie ma rozjaśniać zasady dostępności, które dość ogólnie wytyczają obowiązujące w Polsce ustawy.

Do Standardów dołączony jest także przewodnik, który szczegółowo, krok po kroku wyjaśnia jak produkować dostępny koncert, spektakl, czy wystawę.

Oprócz tego fundacja Katarynka zaprasza instytucje kultury i organizatorów wydarzeń na szkolenia z wdrażania standardów oraz indywidualne konsultacje dostępności, które odbywają się do końca roku (z obsługi odbiorców z niepełnosprawnościami, tworzenia audiodeskrypcji i napisów, tworzenia tekstów w języku łatwym do czytania i rozumienia (ETR), dostosowania oferty i wydarzeń).Powrót do Aktualności →