Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wybory do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Opublikowano w 1 sierpnia 2013 przez admin

Ogłoszenie Prezydenta o trybie powoływania członków
Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zgłaszanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3ustawy z dnia ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

Prezydent Wrocławia zarządza wybory przedstawicieli wrocławskich organizacji pozarządowych do Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRDPP).

Terminarz wyborów:

Ogłoszenie wyborów – 29 lipca 2013
Zgłaszanie kandydatów – 30 lipca – 12 sierpnia 2013
Publikacja listy kandydatów organizacji – 19 sierpnia 2013
Głosowanie – 20 – 26 sierpnia 2013
Publikacja wyników wyborów – do 2 września 2013

http://bip.um.wroc.pl/wps/portal/bip?rs=t&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/WRDP&articleType=1&sitePath=/bip_pl/bip/umw/organizacje_pozarzadowe/WRDPPowrót do Aktualności →