Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wydział Partycypacji Społecznej zaprasza na konsultacje planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.

Opublikowano w 7 kwietnia 2021 przez admin

Gdzie stacje ładowania we Wrocławiu?
Oceń ich lokalizacje, zaproponuj własne miejsca.

Różnicowanie mobilności i zielone, ekologiczne przemieszczanie się po mieście to ważny temat i wyzwanie dla Wrocławia. Chcemy aby mieszkańcy mieli wpływ na to, jak zostanie rozbudowana infrastruktura ładowania dostosowana do nisko- i zeroemisyjnych pojazdów.

nazwa i przedmiot konsultacji:
Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na obszarze miasta Wrocław
termin konsultacji:
06.04- 20.05.2021

PODSTAWA PRAWNA KONSULTACJI
Art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 110 t.j.)

ZAKRES KONSULTACJI
Lokalizacje planowanych do wybudowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

STAN AKTUALNY ZAKRESU KONSULTACJI
Projekt dokumentu zawiera propozycję lokalizacji stacji ładowania.

CEL KONSULTACJI
Włączenie mieszkańców miasta we współdecydowanie o lokalizacjach, w jakich mają powstać stacje ładowania pojazdów elektrycznych.

EFEKT KONSULTACJI
Raport, poprawiony wykaz lokalizacji stacji ładowania.

ADRESACI KONSULTACJI
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, przedsiębiorcy, użytkownicy przestrzeni publicznej, rady osiedli

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI
E-FORMULARZ OPINII | 06.04- 20.05.2021 | Dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej i w artykule o konsultacjach.

Więcej informacji – lista projektowanych stacji, plan rozbudowy, elektroniczny formularz na:
www Wrocław Rozmawia  oraz BIP Powrót do Aktualności →