Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wynajem sal w Centrum SEKTOR 3 – bezpłatny / płatny

Opublikowano w 9 stycznia 2015 przez admin

Zapraszamy organizacje pozarządowe i FIRMY realizujące projekty i przedsięwzięcia społeczne z obszarów pożytku publicznego, do korzystania z SAL Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3.

Centrum Sektor 3 oferuje wynajem:

  • sali konferencyjnej (80 miejsc),
  • 3 sal szkoleniowych (25, 25, 15 i opcjonalnie 25+15 miejsc) oraz
  • sali do szkoleń komputerowych (12 samodzielnych stanowisk komputerowych).

Do dyspozycji również:

  • stoły konferencyjne, flipczarty, rzutniki, laptopy i zestaw nagłośnieniowy,
  • kuchnia wyposażona w sprzęt niezbędny do przygotowania poczęstunków podczas przerw w szkoleniach lub konferencjach oraz
  • 2 kąciki wypoczynkowe.

Obiekt jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (winda, brak progów, przystosowane toalety).

Sale wynajmujemy nieodpłatnie* organizacjom pozarządowym od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum Sektor 3, tj.:

  • poniedziałek – czwartek 9:00 – 20:00 (wynajem w godzinach: w godzinach od 9:15 do 19:45)
  • piątek – 9:00 – 18:00 (wynajem w godzinach od 9:15 do 17:45)

a także – po wcześniejszym uzgodnieniu i odpłatnie (po kosztach) – poza godzinami pracy Centrum i w dni wolne, SOBOTY i NIEDZIELE!

Możliwe jest także odpłatne udostępnianie sal dla podmiotów innych niż NGO (w tym FIRM) na realizację projektów i przedsięwzięć społecznych z obszarów pożytku publicznego.

Więcej informacji na: http://www.sektor3.wroclaw.pl/oferta-wsparcia/wynajem-sal/

Rezerwacja sal – TEL.: +48 71 359 75 00

————

* Pomieszczenia Centrum udostępniane są organizacji nieodpłatnie na działania, za które organizacja nie pobiera opłat od swoich odbiorców. W przypadku działalności odpłatnej (pobierania opłat od odbiorców) konieczne jest poniesienie kosztów obsługi i eksploatacji według „Kalkulacji Kosztów Obsługi i Eksploatacji” dostępnej tutaj: http://www.sektor3.wroclaw.pl/wp-content/uploads/2013/04/kalkulacja-kosztów-obsługi-i-eksploatacji.pdfPowrót do Aktualności →