Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wyniki badania potrzeb szkoleniowych.

Opublikowano w 27 stycznia 2017 przez admin

Dziękujemy raz jeszcze wszystkim osobom/organizacjom, które wzięły udział w naszym badaniu ankietowym dot. potrzeb szkoleniowych. Poniżej prezentujemy wyniki w/w badania.

Pracujemy obecnie nad tym żeby odpowiedzieć na zgłoszone zapotrzebowanie.
Już w lutym ruszy rekrutacja na pierwsze szkolenia! 🙂

 

Raport końcowy z badania potrzeb szkoleniowych

 Powrót do Aktualności →