Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wyniki II naboru konkursu MIKROGRANTY MŁODZIEŻOWE

Opublikowano w 4 czerwca 2018 przez Ula Bandurowska

W Naborze 2 Konkursu Mikrogranty młodzieżowe do pierwszego etapu oceny Komisji Oceny Wniosków trafiło 18 pomysłów działań nieformalnych grup młodzieżowych na terenie Wrocławia.

Nabór trwał od 1 do 15 maja 2018.

Spłynęło do nas 18 projektów, które zostały przekazane do oceny formalnej i merytorycznej Komisji Oceny Wniosków. Ostatecznie 11 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania.

Sprawdźcie listę rankingową i czekajcie na informację od koordynatorki ścieżki młodzieżowej na temat warunków dofinansowania.

GRATULUJEMY!

Oto projekty REKOMENDOWANE DO DOFINANSOWANIA

LISTA RANKINGOWAPowrót do Aktualności →