Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Opublikowano w 17 marca 2017 przez admin

Fundacja Go’n’Act powstała z myślą o dzieciach, młodzieży i młodych ludziach. Zgodnie ze statutem nadrzędnym celem fundacji jest szeroko rozumiane wspieranie rozwoju i dobrobytu dzieci, młodzieży i młodych ludzi, w szczególności poprzez działalność edukacyjną, kulturalną i pomocową. Wierzymy, że to właśnie dzieci i młodzież są sercem całego społeczeństwa

Fundacja w swoich działaniach wykorzystuje różne formy pracy: warsztaty, szkolenia, wymiany młodzieżowe, projekty “w terenie” z lokalną społecznością, kampanie i wiele innych. Stara się, aby projekty aktywnie angażowały dzieci i młodzież tak, aby byli oni autorami i współtwórcami różnych działań, a nie tylko biernymi odbiorcami.

Oferta edukacyjną dla dzieci do lat 12: Oferta warsztatów dla dzieci

Oferta edukacyjna dla młodzieży (12+) i młodych ludzi: Oferta warsztaty_młodzież i dorośliPowrót do Aktualności →