Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zapraszamy do udziału w Akademii prawno-podatkowej dla NGO!

Opublikowano w 6 marca 2017 przez Ula Bandurowska

Nasz cykl szkoleniowy jest dla Ciebie jeśli chcesz:
• Pogłębić swoją wiedzę z zakresu prawnego i podatkowego funkcjonowania organizacji;
• Dowiedzieć się jakie są obowiązki wynikające z prowadzenia organizacji.

W ramach cyklu każdy uczestnik weźmie udział w 5 bezpłatnych szkoleniach (20h dydaktycznych). Dodatkowo będzie mógł skorzystać z części fakultatywnej i odpłatnej szkolenia dotyczącego stworzenia i przyjęcia procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji, uzyska informacje jakie transakcje podlegają obowiązkowi rejestracji, jak stosować środki bezpieczeństwa finansowego oraz jakie inne obowiązki spoczywają na instytucjach obowiązanych – szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich fundacji oraz dla tych stowarzyszeń posiadających osobowość prawną, które w swojej historii przyjęły chociaż jedną płatność w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro (wymóg wynika z Ustawy o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Koszt część fakultatywnej szkolenia to 123zł brutto dla każdej organizacji. Wszystkie osoby, które zdecydują się wziąć udział w tej części otrzymają certyfikat potwierdzający zrealizowanie obowiązku szkoleniowego.

Zajęcia będą się odbywać we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 ul. Legnicka 65 we Wrocławiu w dni przedstawione w harmonogramie.

Liczba miejsc jest ograniczona. Chętnych prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 17.03.2017r.

O wynikach rekrutacji będziemy informować drogą mailową lub telefoniczną do dnia 17.03.2017r.

PROGRAM – część prawna

PROGRAM – część podatkowa

HARMONOGRAM

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Więcej informacji:
Urszula Bandurowska
(71) 359 75 00
u.bandurowska@sektor3.wroclaw.pl

Akademia współfinansowana jest ze środków Gminy Wrocław.

Bez tytułu1Powrót do Aktualności →