Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniach upowszechniających w ramach projektu „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego”.

Opublikowano w 17 grudnia 2013 przez admin

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniach upowszechniających w ramach projektu „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego”.

Stowarzyszenie Euro-Concret, Gmina Wrocław oraz Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Standaryzacja działalności wrocławskiego sektora pozarządowego” zapraszają organizacje pozarządowe na bezpłatne szkolenia w tematach:

  • Aspekty prawne w działalności NGO
  • Aspekty finansowo-księgowe w NGO
  • Zarządzanie projektem w NGO

Zapewniamy:

– 24-godziny praktycznych szkoleń z zastosowania standardów opracowanych w ramach projektu,
– materiały szkoleniowe
– publikacje zawierające standardy: prawny, księgowy i zarządzania,
– pomoc w zakresie zdiagnozowania mocnych i słabych stron w funkcjonowaniu organizacji,
– przygotowanie planu wdrażania standardów w każdej organizacji biorącej udział w szkoleniu.

Więcej informacji: http://www.wroclaw.pl/bezplatne-szkolenia-dla-ngoPowrót do Aktualności →