Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej do zaprezentowania oferty na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu w 2019 roku.

Opublikowano w 11 października 2019 przez admin

Organizator Jarmarku udostępni bezpłatnie rotacyjne miejsca wystawiennicze dla organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomii społecznej z zastrzeżeniem, że ma się w nich odbywać sprzedaż produktów, nie zaś prezentacja oferty w formie ulotek, pism lub plakatów.

Pieniądze pozyskane ze sprzedaży produktów powinny zostać przeznaczone na realizację celów statutowych organizacji, mających bezpośredni związek z potrzebami podopiecznych, należących do jednej z grup defaworyzowanych.

Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać do dnia 5 listopada 2019 do godz. 15:00 na adres: brg@um.wroc.pl.

Więcej informacjiPowrót do Aktualności →