Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie do udziału w Projekcie Johanneum Novum – wsparcie dialogu międzykulturowego we wrocławskich szkołach i przedszkolach

Opublikowano w 26 kwietnia 2019 przez admin

Wrocław rozbrzmiewa gwarem licznych języków, we wrocławskich domach sąsiadują ze sobą różne kultury, a uczniowie i uczennice ze wszystkich stron świata uczą się w tutejszych szkołach. To szansa na stworzenie Miasta Spotkań z prawdziwego zdarzenia. Projekt JOHANNEUM NOVUM jest odpowiedzią na to wyzwanie.

Wizja miasta będącego wspólnym domem jego mieszkańców, niezależnie od dzielących ich różnic, to wielkie wyzwanie, ale i szansa na stworzenie Miasta Spotkań z prawdziwego zdarzenia.

 
Johanneum Novum to projekt kompleksowego wsparcia dialogu międzykulturowego we wrocławskich szkołach i przedszkolach, dla którego inspiracją stało się słynne Gimnazjum św. Jana, założone w 1872 roku w Breslau, przy Paradiesstraße 3 (obecnie ul. Worcella 3). Szkoła opierała się na nowatorskiej współpracy dydaktycznej między różnymi grupami wyznaniowymi, które zamieszkiwały ówczesny Wrocław. Jedną trzecią kadry szkolnej stanowili protestanci, jedną trzecią katolicy i jedną trzecią Żydzi.

 
Koncepcja Johanneum Novum jest odpowiedzią na pilną potrzebę realizacji działań wspierających dialog międzykulturowy we wrocławskich szkołach i przedszkolach.

 
Projekt został stworzony przez szeroką koalicję organizacji pozarządowych z dorobkiem w problematyce wielokulturowości. W ramach projektu zaplanowano szkolenia, warsztaty, treningi, spektakle teatralne i konsultacje, realizowane przez grono doświadczonych ekspertek i ekspertów.

 
Działania w ramach projektu służą podnoszeniu kompetencji kulturowych, społecznych i komunikacyjnych wszystkich mieszkańców Wrocławia.

 
Jego podstawowym celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży przestrzeni do życia w zgodzie i wzajemnym szacunku, niezależnie od kultury, koloru skóry, stanu materialnego i jakichkolwiek innych form przynależności grupowej.

 
Doceniamy wkład różnych grup współtworzących współczesny Wrocław, dlatego chcemy pracować nad negatywnymi stereotypami oraz wynikającymi z nich uprzedzeniami i aktami dyskryminacji.

 
Edukacja jest dla nas przestrzenią, w której ważą się losy Miasta Spotkań.

Zapraszamy na profil Programu: www.facebook.com/johanneum.novum

 
Johanneum Novum realizują:
🔷 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
🔶 Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
🔷 Fundacja EkoRozwoju
🔶 EkoCentrum Wrocław
🔷 Fundacja Go’n’Act
🔶 Kultura Równości
🔷 Nomada Stowarzyszenie
🔶 Układ Formalny
🔷 Wielokultury Wrocław

 
🔴 Projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław: www.wroclaw.pl
🔴 Wrocławskie Centrum Rozwoju SpołecznegoPowrót do Aktualności →