Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie na Europejski Semestr

Opublikowano w 12 maja 2016 przez admin

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Usług dla Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Kolomotywa zapraszają do udziału w seminarium oraz warsztatach eksperckich
„European Semester – poznaj narzędzie do rozwoju sektora społecznego w Polsce”.


Wydarzenie odbędzie się 19 maja 2016 w godz. 12:00 – 16:00  w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich ul. Długa 23/25, Warszawa

Czym jest European Semester?
Jest procedurą dialogu między Komisją Europejską a państwami Unii Europejskiej, monitorującą oraz wspierającą osiąganie celów Strategii Europa 2020 w zakresie m.in. przeciwdziałania ubóstwu, włączania społecznego, zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami czy deinstytucjonalizacji.

Wykorzystanie European Semester jako narzędzia do rozwoju sektora społecznego przedstawi m.in. Jim Crowe, wiceprezes EASPD, ogólnoeuropejskiej federacji zrzeszającej 12 tysięcy organizacji wspierających osoby z niepełnosprawnościami.
EASPD od 2014 roku pomogła organizacjom pozarządowym z 19 krajów Unii Europejskiej w uzyskaniu większego wpływu na reformy krajowe poprzez European Semester.

Podczas seminarium zostaną omówione dotychczasowe europejskie i polskie doświadczenia wpływu sektora społecznego m.in. na Krajowe Programy Reform.

Odbędą się również warsztaty w grupach eksperckich (m.in. z zakresu rynku pracy, edukacji, deinstytucjonalizacji, włączania społecznego i usług zdrowotnych), które wypracują rekomendacje dla poszczególnych obszarów European Semester.

Całość seminarium będzie tłumaczona symultanicznie na język polski.

Program seminarium – kliknij tutaj.
Formularz zgłoszeniowy – kliknij tutaj.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 maja 2016.

Więcej informacji pod mailem: sekretariat@otwartydialog.plPowrót do Aktualności →