Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie na III. konferencję Grupy Dialogu Społecznego ds. wolności przekazu

Opublikowano w 11 października 2017 przez admin

Zaproszenie kierowane jest do wrocławskich organizacji pozarządowych, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych,  zaangażowanych w rozwój struktur dialogu społecznego we Wrocławiu oraz wszystkich zainteresowanych tematem. Wstęp wolny. Termin: piątek, 13 października 2017, w godz. 10:00 – 13:15 . Miejsce: Centrum Historii ZAJEZDNIA, ul. Grabiszyńska 184. Tytuł konferencji:VIII. Prawda na rynku

Człowiek dąży do poznania prawdy, jest to wpisane w jego naturę. Zaborcza żądza zysku i korzyści prowadzi często do obrotu kłamstwem zamiast prawdą.  Z oszustwem polegającym na podawaniu kłamstwa jako prawdy spotykamy się na co dzień jako konsumenci, uczestnicy życia publicznego, odbiorcy wiadomości medialnych itp. W konsekwencji kłamstwo infekuje nasze postrzeganie świata, nasz sposób myślenia i wyrażania tych myśli oraz postępowania. Poprzez zastępowanie prawdy fałszem dopuszczamy do sytuacji, gdzie poniżana jest godność odmiennych grup etnicznych, kulturowych, jak również dzieci, kobiet, mężczyzn, rodzin; ofiary przemocy są prześladowane, a sprawcy bezkarni. Ulegamy trendowi fałszowania prawdy i zatruwamy ją nawet w naszym życiu prywatnym i rodzinnym. Stajemy się coraz bardziej odporni na relatywizm będący jednym z największych zagrożeń społecznych współczesnego świata. Czy odtrucie prawdy jest możliwe? Czy mamy prawo domagać się prawdy? Czy mamy moralny obowiązek obrony prawdy?
W życiu publicznym, w ekonomii, handlu, polityce, życiu rodzinnym, społecznym….. – w obrocie są dwa „środki płatnicze”: Prawda i Kłamstwo…. jakie są notowania kursów tych walut…?

W panelu dyskusyjnym konferencji pt. „8. Prawda na rynku” wezmą udział eksperci w dziedzinie prawa, poradnictwa i terapii rodzinnej, ruchów społecznych, mediów, kultury oraz religii. Wsłuchując się w ich wypowiedzi dowiemy się czy i jak bardzo istotna jest obrona prawdy w każdym wymiarze życia, czy jest możliwa prawda w życiu publicznym, jak ją chronić w małżeństwie itp. Zaproszenie do udziału w dyskusji panelowej przyjęli: Małgorzata Kramarz (pedagog, wieloletni terapeuta rodzinny), ks. Przemysław Król (duszpasterz przedsiębiorców i pracodawców), Magdalena Korzekwa-Kaliszuk (prawnik, publicystka, dyrektor Citizen GO), ks Janusz Gorczyca (opiekun polskich środowisk w Wielkiej Brytanii, dziennikarz, obecnie duszpasterz małżeństw i rodzin), dr Olgierd Pankiewicz (adwokat, specjalizuje się w procesach reprywatyzacyjnych, sprawach o ochronę dóbr osobistych i własności intelektualnej).
W drugiej, warsztatowej części konferencji, zaprosimy wszystkich uczestników konferencji do odnalezienia nadziei na przywracanie prawdy w różnych przestrzeniach naszego życia, upomnimy się o nasze prawo do prawdy.

10:00 – Powitanie, oraz wręczenie statuetek Strefy Wolności
10:15 – 11:30  – Panel dyskusyjny
11:30 – 12:00 – przerwa na kawę
12:00 –  13:00 – warsztaty „Poligon prawdy”
13:00 – 14:00 – prezentacja wyników pracy warsztatowej oraz zakończenie

Prowadzenie konferencji – Jerzy Skoczylas

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:
dominik.golema@um.wroc.pl

Serdecznie zapraszamy:
Fundacja Vide et Crede – Piotr Pietrus  – prezes fundacji
Stowarzyszenie Civitas Christiana
Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne
Fundacja Sancta Familia
Zwiazek Duzych Rodzin 3+
Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema (602 758 195)

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO –  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.Powrót do Aktualności →