Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie na konferencję “Rozwój metod edukacyjnych w obszarze kompetencji obywatelskich i społecznych”.

Opublikowano w 22 września 2017 przez admin

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych “Umbrella” zaprasza do udziału w konferencji upowszechniającej rezultaty projektu „„Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich” realizowanego w latach 2015-2017 i finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Gdzie i kiedy?
Konferencja odbędzie się 23 PAŹDZIERNIKA 2017r. w godzinach: 15:00-18:00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.

HARMONOGRAM WYDARZENIA:
15:00-15:30 – Uroczyste rozpoczęcie konferencji. Wprowadzenie do tematu kompetencji obywatelskich i społecznych, omówienie idei projektu „Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich” realizowanego przez Fundację Umbrella oraz osiągniętych rezultatów.
15:30-17:00 – Debata moderowana z ekspertami z organizacji pozarządowych, środowisk akademickich i instytucji publicznych. Dyskusja z udziałem publiczności.
17:00-18:00 – Przerwa kawowa i przestrzeń na dyskusję w kuluarach.

Moderator Konferencji: Paula Wiśniewska – doktorantka z Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego; uczestniczka projektu „Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich”.

 PRELEGENCI/EKSPERCI:
– Bartłomiej Świerczewski – Dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej Urzedu Miejskiego Wrocławia;
– Kamila Kamińska – Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego;
– Maciej Bachryj-Krzywaźnia – Doktor nauk politycznych, adiunkt w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego;
– Agnieszka Fortuna – Instruktorka Hufca ZHP Wrocław, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 3 we Wrocławiu;
– Joanna Zielińska-Kowal – Dyrektorka Ośrodka Fundacji Uniwersytet Dzieci we Wrocławiu;
– Kazimierz Szepiela – Prezes Instytutu Edukacji Społecznej, Koordynator Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw;
– Krzysztof Pielaszek – Koordynator Wolontariatu Europejskiego w Stowarzyszeniu Semper Avanti.

W jakim celu organizowana jest konferencja?
Konferencja ma na celu zapoznanie uczestników z rezultatami projektu „Współpraca na rzecz innowacyjnej edukacji w obszarach kompetencji społecznych i obywatelskich” realizowanego przez Fundację Umbrella w latach 2015-2017 oraz przeprowadzenie debaty dotyczącej rozwoju tychże kompetencji.

Wierzymy, że rozwój kompetencji obywatelskich i społecznych jest niezwykle ważny w procesie edukacyjnym i wychowawczym młodych ludzi. Dobrze rozwinięte kompetencje ułatwiają uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym i politycznym. Przyczyniają się do rozwiązywania konfliktów, budowania kapitału społecznego i zaufania. Szczególnie w dzisiejszych, bardzo burzliwych czasach, ważne jest by rozmawiać o kształtowaniu właściwych postaw zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Być może warto jest zastanowić się również nad umiędzynarodowieniem pracy z młodzieżą, przydatnością nieformalnych metod nauczania czy partycypacją młodzieży w życiu publicznym.

Formuła konferencji przewiduje udział publiczności, która będzie miała szansę podzielić sie własnymi doświadczeniami w tym zakresie. Osoby biorące udział w wydarzeniu będą mogły zadawać pytania, jak również wymieniać się własnymi praktykami i odczuciami związanymi z kompetencjami obywatelskimi i społecznymi.
Wydarzenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Zapisy:
•    Telefoniczne: Anna Dworak tel. 71 359 75 00
•    Mailowe: a.dworak@sektor3.wroclaw.pl (w treści maila proszę pisać: imie, nazwisko i nazwę instytucji/organizacji).
•    Poprzez formularz zgłoszeniowy

PATRONAT HONOROWY 

Z przyjemnością informujemy, że Konferencja „Rozwój metod edukacyjnych w obszarze kompetencji obywatelskich i społecznych” została objęta patronatem honorowym Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej.

logo_ce-pl-rvb-hrPowrót do Aktualności →