Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zaproszenie na ósme spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. zwierząt w mieście

Opublikowano w 29 marca 2017 przez admin

Zaproszenie, kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, podmiotów publicznych i prywatnych, oraz grup środowiskowych, które koncentrują swoje działania we Wrocławiu na współegzystowaniu zwierząt i ludzi w naszym mieście. Termin: poniedziałek, 3 kwietnia 2017, w godz. 13:00 – 15:00 . Miejsce: Sektor 3, ul. Legnicka 65, sala konferencyjna.

Idea, cel spotkań: Diagnoza i wymiana doświadczeń, spostrzeżeń dotyczących życia, funkcjonowania i kondycji zwierząt w środowisku dużego miasta.
Obecność zwierząt w społeczeństwie miejskim to kwestia zarówno zwierząt wolno żyjących, hodowanych i zamieszkujących w gospodarstwach domowych oraz dzikich. Jedne z nich umilają naszą codzienność, są wsparciem w naszym życiu inne bywają zagrożeniem. Zachowanie odpowiednich zasad współistnienia, bezpieczeństwa, pielęgnacji, zdrowia itp. to warunek konieczny, aby obecność zwierząt w mieście była odbierana jako pożyteczna i cenna. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest dobra komunikacja i dialog pomiędzy miłośnikami i profesjonalistami zajmującymi się światem zwierząt oraz odpowiednimi służbami, organizacjami i mieszkańcami miasta.

Główny temat spotkania: – kontynuacja
– koncepcja szkolenia dla służb mundurowych (policja i straż miejska)
dyskusja o sytuacji i problemach społecznych opiekunów kotów wolno żyjących (status prawny, bezpieczeństwo, ewidencja, relacje społeczne)
–         rola organów administracji publicznej, rad osiedli, służb, instytucji i podmiotów pozarządowych oraz innych uczestników życia społecznego  w realizacji programu na rzecz ochrony zwierząt.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres:
dominik.golema@um.wroc.pl
Serdecznie zapraszamy:
Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema
Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO –  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale też rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.


Powrót do Aktualności →