Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zdalna obsługa Beneficjentów Centrum Sektor 3 od 16.03.2020 do odwołania

Opublikowano w 13 marca 2020 przez admin

W związku z opublikowanym zarządzeniem dot. zamknięcia Centrum Sektor 3 do odwołania, aby zapobiec niedoinformowaniu, publikujemy informacje dotyczące przebiegu naszych usług w danym okresie.

Praca Sekretariatu w okresie zamknięcia Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, czyli od 16 marca 2020 do odwołania

W zakresie pozyskania bieżących informacji na temat pracy Centrum, kontakt telefoniczny z Sekretariatem możliwy będzie w godzinach 9:00 – 17:00 pod następującymi TYMCZASOWYMI numerami telefonów:

 • 797 055 147  P. Bożena
 • 796 927 450 P. Paulina

Informujemy również, że na bieżąco będziemy obsługiwać korespondencję mailową,
wysyłaną na stały adres biura: biuro@sektor3.wroclaw.pl.
Jest to sytuacja wyjątkowa i dla wszystkich zapewne uciążliwa, ale bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i dostosowanie się do naszych ustaleń oraz śledzenie naszej strony internetowej www.sektor3.wroclaw.pl, newslettera czy FB w celu pozyskania bieżących informacji, m.in. na temat ewentualnych nowych decyzji dotyczących naszej pracy.

Doradztwo:

 • Procedura dotycząca korzystania z usługi doradczej:

Osoby chcące skorzystać z doradztwa, proszone są w pierwszej kolejności o kontakt mailowy z doradczynią – Urszula Bandurowska: u.bandurowska@sektor3.wroclaw.pl;

 • W mailu prosimy o dokładne opisanie tematu doradztwa oraz przesłanie ewentualnych pytań. Prosimy również o podanie kontaktu telefonicznego;
 • Doradczyni przeprowadzi doradztwo w formie mailowej;
 • Jeśli doradczyni stwierdzi, że tematyka wymaga rozmowy telefonicznej – skontaktuje się telefonicznie z daną osobą na podany przez nią w mailu numer telefonu;
 • Po ewentualnym kontakcie telefonicznym, prosimy nie oddzwaniać na numer doradczyni, z uwagi na to, że w tej wyjątkowej sytuacji zgodziła się ona wykorzystać do doradztwa swój prywatny numer telefonu.

Zakres doradztwa:

 • podstawowa wiedza na temat organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)
 • procedura rejestracji organizacji w KRS lub innym rejestrze
 • weryfikacja poprawności dokumentów rejestracyjnych
 • tworzenie i zarządzanie projektami
 • ewaluacja i sprawozdawczość merytoryczna w projektach
 • prowadzenie rekrutacji
 • przygotowywanie i realizacja szkoleń
 • przygotowywanie i organizacja wydarzeń o charakterze społecznym
 • zasady współpracy z wolontariuszami, praktykantami i stażystami
 • zasady współpracy z biznesem
 • edukacja obywatelska (m.in. prowadzenie spotkań animacyjnych dla różnych grup społecznych)

Konsultacje specjalistyczne

W związku z przedłużającym się stanem epidemii nadal będziemy pracowali zdalnie. W tym trudnym czasie chcemy być jednak dla Was możliwie dostępni.
Od dnia 26.03.2020 uruchamiamy dla Państwa możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych w trybie zdalnym w dotychczasowych zakresach tematycznych:

 • problemy dotyczące prawnych aspektów zarządzania organizacją
 • problemy dotyczące prowadzenia księgowości w organizacji i rozliczeń projektów
 • problemy dotyczące tworzenia projektów i poszukiwania dla nich źródeł finansowania ze źródeł krajowych i międzynarodowych

Przypominamy, że prawo do skorzystania z konsultacji mają przedstawiciele/-ki organizacji/grup inicjatywnych, które posiadają aktualne Porozumienie zawarte z Centrum Sektor 3.
W celu zapisania się na konsultacje do wybranego Konsultanta należy:

 • skontaktować się telefonicznie z dyżurującymi w godzinach 9.00-17.00 pracownicami sekretariatu pod tymczasowymi numerami telefonów:
 1. Bożena 797 055 147
 2. Paulina 796 927 450
 • zostaniecie Państwo poinformowani o najbliższym możliwym terminie skorzystania z konsultacji
 • w przypadku uzgodnienia terminu konsultacji, zostaniecie Państwo poproszeni o podanie danych do formularza zapisów
 • po zapisaniu prosimy Państwa o przesłanie na adres mailowy: konsultacje.zdalne@sektor3.wroclaw.pl problemu i listy pytań do Konsultanta/ki
 • przy formułowaniu listy pytań prosimy pamiętać, że powinny one dotyczyć konkretnego jednego problemu – czas przeznaczony przez Konsultanta/-kę na odpowiedź nie może przekraczać 1 godz
 • po zweryfikowaniu przez pracowniczkę sekretariatu, otrzymacie Państwo na podany adres, mail z potwierdzeniem udziału w konsultacji
 • następnie Państwa mail z pytaniami zostanie przesłany do Konsultanta/-ki
 • w uzgodnionym terminie otrzymacie Państwo na podany przez siebie przy zapisie adres, mail od Konsultanta/-ki z odpowiedziami na pytania
 • jeśli Konsultant/-ka uzna to za niezbędne – skontaktuje się z Państwem telefonicznie, na podany przez Państwa przy zapisie numer telefonu
 • zadawanie dodatkowych pytań Konsultantowi/-ce drogą mailową jest możliwe tylko za jego/jej zgodą
 • oddzwanianie do Konsultanta/-tki jest niedozwolone (korzystają z prywatnych telefonów), chyba, że Konsultant/-ka zdecyduje inaczej
 • obowiązuje dotychczasowy limit 1 konsultacja dla jednego podmiotu w danym miesiącu.

E-learning – Facebook Centrum Sektor 3

W związku z zarządzeniem o odwołaniu najbliższych szkoleń realizowanych przez Centrum Sektor 3 (do odwołania) informujemy, że poprzez nasze kanały informacyjne (tj. profil Facebook oraz newstetter), będziemy publikować najważniejsze informacje, artykuły, webinaria oraz inne materiały edukacyjne dotyczące funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Będziemy także uzupełniać zasoby naszej e-biblioteki (http://www.sektor3.wroclaw.pl/biblioteka/ ) – zachęcamy do korzystania!

Obsługa poczty i przesyłek

Dotyczy organizacji posiadających adres siedziby / korespondencyjny w Centrum Sektor 3 (ul. Legnicka 65).
Od dnia 20.04.2020r. odbiór poczty będzie możliwy na następujących zasadach:

PRZESYŁKI POLECONE

– Centrum Sektor 3 będzie przyjmowało do zewnętrznej skrzynki pocztowej wyłącznie awiza. O nadejściu awiza do przesyłki poleconej zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową i telefoniczną (osoba wskazana do tego celu w Porozumieniu) – w treści maila znajdziecie Państwo informację o numerze przesyłki, terminie i placówce pocztowej do odbioru. Na tej podstawie w placówce pocztowej wskazanej w awizo odbierzecie Państwo swoją przesyłkę poleconą (prosimy pamiętać o tym, że osoba odbierająca musi być upoważniona przez organizację do odbioru na podstawie pełnomocnictwa pocztowego).

Nie odbieracie Państwo odbierać awiza w Centrum Sektor 3!

PRZESYŁKI ZWYKŁE

– Centrum Sektor 3 będzie przyjmowało przesyłki zwykłe do zewnętrznej skrzynki pocztowej. O nadejściu przesyłek zwykłych zostaniecie Państwo powiadomieni drogą mailową i telefoniczną (osoba wskazana do tego celu w Porozumieniu). Prosimy o powiadomienie nas o przewidywanym terminie (dzień i godzina) odbioru przesyłki w Centrum Sektor 3 w odpowiedzi na mail lub telefonicznie w dni powszednie pod następującymi TYMCZASOWYMI numerami telefonów:

 • 797 055 147  p. Bożena w godz. 11:00 – 17:00
 • 796 927 450 p. Paulina w godz. 9:00 – 16:00

a także w godz. 10:00 – 14:00 pod numerem 71/359 75 00

Odbiór będzie możliwy w dni powszednie w godz. 10:00 – 14.00 z zachowaniem środków ostrożności – poprzez „śluzę”; prosimy dzwonić domofonem przy wejściu.Powrót do Aktualności →