Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zielony KLIN południa II – Konsultacje społeczne

Opublikowano w 16 października 2019 przez admin

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Wydział Partycypacji Społecznej zaprasza na konsultacje społeczne na Wojszycach i Jagodnie dotyczące zagospodarowania Klina Wojszyckiego.

Wypowiedź się w sprawie zagospodarowania Klina Wojszyckiego.
Zielony teren na południu Wrocławia ma szansę stać się miejscem aktywnego wypoczynku mieszkańców pobliskich osiedli. Sprawdź, jakie pomysły na tę przestrzeń mają mieszkańcy i architekci, i wypowiedz się w tym temacie.

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 22.10.2019, g. 17.30 | Siedziba Rady Osiedla WOJSZYCE, ul. Pawia 20

SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 23.10.2019, g. 18.00 | Siedziba Rady Osiedla JAGODNO, ul. Jagodzińska 15

Zapraszamy!

Konsultacje dwóch wariantów koncepcji zagospodarowania terenu Klina Wojszyckiego.

Powracamy do tematu zagospodarowania tzw. Klina Wojszyckiego. Zielony teren na południu Wrocławia ma szansę stać się miejscem aktywnego wypoczynku mieszkańców pobliskich osiedli. Sprawdź, jakie pomysły na tę przestrzeń mają mieszkańcy i architekci, i wypowiedz się w tym temacie.

Zielony KLIN południa Wrocławia obejmuje obszar o łącznej powierzchni ponad 63 ha. Rozciąga się na styku dwóch wrocławskich osiedli: Wojszyc i Jagodna, pomiędzy ul. Buforową a Smardzowską. To jeden z największych terenów użytkowanych obecnie rolniczo będący własnością Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Miasto, zainspirowane działaniami mieszkańców i rad osiedli, rozpoczęło starania o pozyskanie go dla potrzeb utworzenia zielonej przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej na południu Wrocławia.

W którym miejscu jesteśmy?

Na przełomie maja i czerwca bieżącego roku mieszkańcy mogli zgłaszać swoje potrzeby, pomysły oraz rekomendacje do nowego zagospodarowania terenu o przeznaczeniu sportowym i rekreacyjnym, zgodnie z wytycznymi KOWR-u. Odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z mieszkańcami (31 maja i 11 czerwca) – jedno na osiedlu Jagodno, drugie na Wojszycach – oraz został udostępniony mieszkańcom elektroniczny formularz opinii.

Uwagi mieszkańców zgłaszane podczas konsultacji zostały podsumowane w raporcie, a raport z uwagami przekazany Pracowni Architektury “Studium” z Warszawy, która na jego podstawie opracowała dwa warianty koncepcji zagospodarowania klina. Przedmiotem drugiego etapu konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców do koncepcji oraz zarekomendowanie ostatecznych rozwiązań do projektu. Podobnie jak w pierwszym etapie, konsultacje będą opierały się na spotkaniach z mieszkańcami oraz możliwości zgłaszania opinii przez formularz konsultacyjny.

Jak wziąć udział?

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które odbędą się 22 i 23 października w siedzibach Rad Osiedli Wojszyce i Jagodno lub przekazanie opinii poprzez formularz opinii, który będzie dostępny na stronie internetowej aż do 5 listopada.

Zielony KLIN południa to obszar o cennych walorach przyrodniczych i jeden z korytarzy umożliwiających przewietrzanie miasta. Podpowiedz, jak powinien być zagospodarowany ten teren. Stwórzmy razem przestrzeń dla obserwowania przyrody, ale też uprawiania sportu i rekreacji dla mieszkańców pobliskich osiedli.

Konsultacje realizowane są przez Fundację na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

https://www.wroclaw.pl/rozmawia/zielony-klin-poludnia-iiPowrót do Aktualności →