Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zmiany dla organizacji korzystających ze wsparcia Centrum w ramach Ośrodka Wspierania Organizacji (OWO)!

Opublikowano w 30 maja 2016 przez admin

W wyniku negocjacji z Urzędem Miejskim Wrocławia sporządziliśmy wniosek o aneks do umowy na realizację zadania publicznego Gminy Wrocław pn. „Prowadzenie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 – BINGO + OWO” i z dniem 01.06.2016 wprowadzamy oczekiwane przez organizacje zmiany do oferty – dla organizacji/grup nieformalnych starszych niż 3 lata NIEODPŁATNIE będą udostępniane sale oraz NIEODPŁATNIE będą udzielane konsultacje specjalistyczne (ale do konsultanta kierować będą wyłącznie doradcy po spotkaniu doradczym). Zmiany dotyczą tylko organizacji korzystających ze wsparcia w ramach OWO i nie będą wymagały ze strony tych organizacji podpisywania nowych porozumień. Prosimy jedynie o zapoznanie się po 06.06.2016 r. z nową wersją regulaminu dla OWO.Powrót do Aktualności →