Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Zmiany w Centrum Sektor 3!

Opublikowano w 17 stycznia 2018 przez admin

Drodzy korzystający z usług Centrum Sektor 3!
Jak zapewne wiecie, od dnia 1 stycznia 2018r. rozpoczęliśmy nową, 3-letnią edycję projektu Centrum Sektor 3. Poprzednią edycję zakończyliśmy o rok wcześniej ze względu na zbyt niski poziom dofinansowania działań. Gmina Wrocław na lata 2018-2020 zwiększyła na nasz wniosek wysokość dotacji do poziomu, który naszym zdaniem będzie gwarantował Wam właściwą jakość i ilość działań, a także utrzymanie w dobrej kondycji naszego lokalu i wyposażenia.

W związku z powyższym wprowadzamy kilka istotnych zmian wobec okresu 2016-2017, m.in.:
1. Centrum Sektor 3 będzie czynne w dni powszednie od godziny 09:00 do 20:00.
2. Zwiększy się ilość godzin szkoleń.
3. Przestajemy różnicować usługi dla organizacji na BINGO i OWO.
4. Powiadamiając telefonicznie o nadejściu przesyłek poleconych/awiz do organizacji mających zarejestrowaną siedzibę w Centrum Sektor 3, dodatkowo będziemy wysyłać w tej sprawie mail do pierwszej osoby wskazanej do tego celu w Porozumieniu.
5. Porozumienia o współpracy podpisane do dnia 31.12.2017 zachowują ważność do dnia wygaśnięcia wskazanego w Porozumieniu (najczęściej będzie to 31.12.2018). Organizacje, grupy, osoby podpisujące nowe porozumienia będą zawierały do 31.12.2020.
6. Wprowadziliśmy szereg nowych zapisów w Regulaminie korzystania z usług WCWOP Sektor 3. Prosimy o zapoznanie się ze znowelizowanym Regulaminem.  W przypadku niewyrażenia sprzeciwu ze strony organizacji w terminie 14 dni od dnia mailowego wysłania informacji o zmianach, przyjmuje się jego akceptacje. Sprzeciw ze strony Organizacji wobec zmian w Regulaminie jest jednoznaczny z wypowiedzeniem Porozumienia o współpracy.
Koordynator Centrum Sektor 3 wraz z Zespołem.


Powrót do Aktualności →