Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

PAKIET INFORMACYJNY DLA WROCŁAWSKICH NGO I LIDERÓW LOKALNYCH

STRATEGIA ROZWOJU WSPÓŁPRACY MIASTA WROCŁAWIA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2018-2022

1. Dlaczego? Kto? Jak?

Strategia Dlaczego Kto Jak miniatura


2. Drogi rozwoju wrocławskich organizacji pozarządowych i liderów lokalnych

infografika

 


3. Wspólnie dla Wrocławia

WSPOLNIE-DLA-WROCLAWIA-miniatura

 


4. NGO bez barier

NGO-bez-barier-miniatura

 


CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SEKTOR 3

1. o WCWOP Sektor 3

SEKTOR-3-MINIATURA--WEB


2. Mikrogranty

Mikrogranty-MINIATURA

 


DOLNOŚLĄSKA FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

DFOP miniatura


STOWARZYSZENIE TRATWA

TRATWA miniatura


DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ MAŁYCH INICJATYW

DFMI miniatura


WROCŁAWSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

WRDPP-MINIATURA-WEB

 


GRUPY DIALOGU SPOŁECZNEGO

Grupu dialogu społecznego2