Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Żywa Biblioteka po raz 22 we Wrocławiu

Opublikowano w 7 grudnia 2016 przez admin

Już w piątek 9 grudnia 2016 r. po raz 22 we Wrocławiu zagości Żywa Biblioteka. Od 14.00 do 20.00 w Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA każdy będzie miał okazję porozmawiać z osobami należącymi do grup narażonych na dyskryminację, uprzedzenia, stereotypy i wykluczenie. Najbliższa edycja projektu odbywa się w ramach Dolnośląskiego Forum Wolontariatu.

Żywa Biblioteka to projekt edukacyjny, który umożliwia wszystkim chętnym nieformalny osobisty kontakt z osobami reprezentującymi grupy społeczne obarczone stereotypami oraz zagrożone wykluczeniem i dyskryminacją. Zainicjowany w 2000 r. w Danii obecnie jest realizowany w ponad 70 krajach na całym świecie. Główną ideą projektu jest propagowanie wartości takich jak otwartość, różnorodność i prawa człowieka.

Żywe Książki to osoby reprezentujące grupy społeczne zagrożone dyskryminacją i wykluczeniem ze względu na m.in. następujące cechy: pochodzenie narodowe i etniczne, kolor skóry, orientację seksualną, tożsamość płciową, religię/wyznanie, niepełnosprawność, trudną przeszłość (uzależnienia, pobyt w więzieniu, bezdomność), wygląd zewnętrzny, światopogląd itp. W trakcie najbliższej edycji Żywej Biblioteki we Wrocławiu będzie można porozmawiać z Ateistą, Gejem, Imigrantką, Mamą Geja, Muzułmanką, Niemcem, Osobą ciemnoskórą, Osobą, która wyszła z bulimii i anoreksji, Osobą transseksualną, Parą Lesbijską, Patriotką, Protestantką, Trzeźwiejącym Alkoholikiem oraz Żydówką. Każdy Czytelnik w rozmowie z Żywą Książką będzie miał okazję skonfrontować swoje wyobrażenia na temat danej grupy społecznej z rzeczywistością.

Żywa Biblioteka jest organizowana w ramach projektu „Rozwój Żywych Bibliotek na Dolnym Śląsku” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Organizatorem lokalnym Żywej Biblioteki jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Diversja.

Żywa Biblioteka/Human Library Wrocław odbywa się pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego, Sieci Żywa Biblioteka Polska oraz Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Osoba do kontaktów:
Radosław Bednarski
Koordynator Żywej Biblioteki
Tel. 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl
ZAPRASZAMY! WSTĘP WOLNY!Powrót do Aktualności →